Ouder- en kindgym

Deze lessen zijn special bedoeld voor peuters van 1,5 tot 4 jaar, die samen met papa en mamma of opa en oma, lekker wil gymmen in een ‘echte’ gymzaal. Het opdoen van veel bewegingservaring is op deze leeftijd ontzettend belangrijk.

De peuters krijgen spelenderwijs wisselende bewegingssituaties aangeboden, waardoor ze geprikkeld worden om te bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen. Uw kind leert tijdens de les onder meer hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast komen het inschatten van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde.  In de ontmoeting met andere kinderen, leert de peuter hoe rekening met elkaar moet  worden gehouden en dat je op je beurt moet wachten. Daar komen dan ook nog andere dingen bij, zoals het zingen in een kring. Samen bewegen zal het contact tussen u en uw kind alleen maar verstevigen  en de peuter meer zelfvertrouwen geven.

Het taalgevoel bij een peuter is nog in ontwikkeling; dus begrippen als: over de bank en onder de rekstok door, zijn op jonge leeftijd nog onbekende begrippen. Door beweging komen de begrippen echter tot leven. Als begeleider kunt u uw kind daarbij helpen. Door bijvoorbeeld bepaalde dingen voor te doen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat u zelf ook moet klimmen of klauteren. Activeren, stimuleren en ondersteunen, daar waar nodig is. Dat zal uw kind voldoende aanzetten tot bewegen. Overigens zal dit soms ook van u zelf enige inspanning vergen. Maar wat is er leuker dan samen “paardje te rijden”, “kom maar in m’n huisje” te spelen of te “jonassen”.  Sommige kinderen zullen eerst ‘de kat uit de boom kijken’, maar na een tijdje vanzelf mee gaan doen.   De kinderen zullen elkaar daarin ook stimuleren.

Leerdoelen

  • Opdoen van bewegingservaring
  • Kleine opdrachten uitvoeren
  • Rekening houden met leeftijdgenootjes
  • Begrippen leren
Groep A: Ouder & kind
Zaterdag 8.45 – 9.30 uur
Groep B: Ouder & kind
Zaterdag 9.30 -10.15 uur
Gymzaal Doorbraak Warmenhuizen

Kosten lidmaatschap

€ 89,25 per jaar