Informatie

Over DWV

Gymvereniging DWV is in 1920 (exacte datum is niet gevonden) opgericht door meester Koot (leerkracht lagere school) die ook voetbalvereniging VIOS heeft opgericht. Om de conditie op peil te houden werd er getraind bij de atletiekvereniging. Later werden de gymvereniging en atletiekvereniging samengevoegd en ontstond DWV: Door Wilskracht Voorruit. De gymlessen werden in die tijd gehouden in het pastronaat, nu het dorpshuis.

Aan de Doorbraak werd in 1955 een nieuwe schoolgebouw gebouwd met gymzaal. Vanaf dat moment worden de gymlessen aan de Doorbraak gegeven. Tot de jaren ’80 werd de jaarlijkse gymuitvoering in het Dorpshuis gegeven.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel jaar (schooljaar)dat loopt van 1 september, of het moment van inschrijving, tot en met 30 juni.

De hoogte van de contributie vindt u op de Groepen-pagina. De factuur wordt in het begin van het seizoen in oktober toegezonden. Wij verzoeken u deze zo spoedig mogelijk te betalen doch uiterlijk voor 1 december.

Voor nieuwe leden wordt éénmalig een inschrijfgeld van € 5,00 in rekening gebracht. De eerste twee lessen zijn altijd proeflessen en dus gratis.Indien meer dan twee leden uit een gezin lid zijn, geldt voor het laagste contributiebedrag een korting van 50%.

Rekeningnummer: NL49RABO 015.64.92.474
t.n.v. Gymvereniging D.W.V. te Warmenhuizen

Beëindigen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk voor 1 september van het nieuwe seizoen bij de ledenadministratie op info@dwvgym.nl. Ook bij opzeggen de volgende gegevens vermelden: voornaam en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, einddatum lidmaatschap, lesdag, tijdstip van de les.

Locatie

De lessen worden in de gymzaal aan de achterzijde van sporthal “de Doorbraak” gehouden, m.u.v. de Damesconditietraining op de vrijdagochtend. Deze training vindt namelijk plaats in de spiegelzaal van de Harenkarspelhal op de Oostwal 21 (1747EZ Tuitjenhorn).

Kleding

Tijdens wedstrijden is het dragen van een clubpakje verplicht. Het jongenstenue bestaat uit een strak wit T-shirt, zwart broekje en witte sokken. Prijs nieuw pakje 50 euro.

Een tweedehands pakje kunt u aanschaffen/aanbieden via onze Facebook pagina.

Vacatures

Gymvereniging D.W.V. is al sinds jaar en dag een begrip in Warmenhuizen. We vinden het belangrijk dat er een goed bestuur is, waar de leden op kunnen bouwen. Binnen het bestuur van de vereniging hebben wij een aantal vacatures.

Wij zoeken iemand die enthousiast is, van aanpakken weet, het leuk vindt om dingen te organiseren, mee wil denken over het beleid van de vereniging. Het bestuur vergadert eens in de zes weken bij één van de bestuurleden thuis. De huidige bestuursleden vervullen allemaal meer dan één functie waardoor op alle functies binnen het bestuur kan worden gesolliciteerd. Hieronder staan de functies die wij als bestuursleden o.a. bekleden:

 • Secretaris: agenda en notulen, verzorgen post/mail.
 • Ledenadministratie; mutaties verwerken in systeem (digimembers). In de maand oktober facturen  lidmaatschap maken en verzenden.   Ledenlijsten bijhouden.
 • Bekleden van een functie in een commissie/werkgroep
 • Beheer website; wijzigingen aanbrengen, foto’s erin zetten, up to date houden
 • Beheer turnpakjes
 • Beheer materiaal (controleren, afspraken maken voor onderhoud)
 • Organiseren van activiteiten zoals: Pietengym,Paasactie en bijvoorbeeld wedstrijden
 • Werven van sponsoren
 • Contact met de leiding
 • Nieuwsbrief maken en verzenden
 • P.R. stukjes in contact, krant etc.
 • Ledenwerving

De werkzaamheden zijn op vrijwillige basis, wel zit er een aantal voordelen aan vast waardoor het voor u wellicht de moeite waard is om de stap te zetten om ons team te versterken.

 • U of één van uw gezinsleden is gratis lid van onze vereniging
 • U ontvangt een kerstpakket
 • We sluiten het seizoen altijd af met een etentje.
 • Er is mogelijkheid tot het volgen van cursussen.
 • Bijwonen van evenementen
 • U krijgt bestuurlijke ervaring wat u in uw professionele loopbaan wellicht van pas kan komen.

Mocht u geïnteresseerd zijn in één van bovenstaande functies, kunt u contact opnemen met  ons opnemen door een mail te sturen naar info@dwvgym.nl . Wij kunnen uw hulp goed gebruiken.