Inschrijven

Vul alle vakken in. Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen verzonden worden.

Uw voornaam of voornaam van uw kind

Uw achternaam of achternaam van uw kind

Voornaam ouder

Achternaam ouder

Geboortedatum

Geslacht

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Uw e-mail (verplicht)

Ingangsdatum lidmaatschap

Lidmaatschap voor:

Ik help mee met werkzaamheden voor de gymvereniging.

SEPA-machtiging

Bij deze machtig ik Gymvereniging DWV te Warmenhuizen om bedragen van mijn rekening af te schrijven voor contributie en eventuele wedstrijdkosten. Mocht ik het niet eens zijn met een incasso dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag, binnen 6 weken na afschrijving, zonder opgaaf van redenen bij mijn bank terug te vorderen. De machtiging eindigt automatisch na het beëindigen van het lidmaatschap. De machtiging mag alleen verstrekt worden door personen van 18 jaar of ouder.

Ik ga akkoord met de SEPA-machtiging

Tenaamstelling rekeningnummer

Adres

Postcode

Plaats

IBAN