Inschrijven

  Vul alle vakken in. Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen verzonden worden.

  Uw voornaam of voornaam van uw kind

  Uw achternaam of achternaam van uw kind

  Voornaam ouder

  Achternaam ouder

  Geboortedatum

  Geslacht

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoonnummer

  Uw e-mail (verplicht)

  Ingangsdatum lidmaatschap

  Lidmaatschap voor:

  Ik help mee met werkzaamheden voor de gymvereniging.

  SEPA-machtiging

  Bij deze machtig ik Gymvereniging DWV te Warmenhuizen om bedragen van mijn rekening af te schrijven voor contributie en eventuele wedstrijdkosten. Mocht ik het niet eens zijn met een incasso dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag, binnen 6 weken na afschrijving, zonder opgaaf van redenen bij mijn bank terug te vorderen. De machtiging eindigt automatisch na het beëindigen van het lidmaatschap. De machtiging mag alleen verstrekt worden door personen van 18 jaar of ouder.

  Ik ga akkoord met de SEPA-machtiging

  Tenaamstelling rekeningnummer

  Adres

  Postcode

  Plaats

  IBAN